Ylemmän tason laatijan pätevyydellä

Energiatodistus kaikkiin kiinteistöihin

Yrityksemme kautta saat energiatodistuksen niin uusiin kuin olemassa oleviinkin asuinrakennuksiin. Laadimme energiatodistuksia pääosin omakotitaloihin, rivitaloihin ja kerrostaloihin. Teemme myös energialaskentoja ARA energia-avustushankkeita varten.
Energiatodistus tulee laatia kiinteistön myynnin tai vuokrauksen yhteydessä
Energiatodistuksessa rakennus luokitellaan energiatehokkuutensa perusteella luokkaan A…GEnergiatodistuksen laadinta


Energiatodistus tulee laatia kiinteistön myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistuksen hankinnasta vastaa kiinteistön omistaja. Todistus on voimassa 10 vuotta. Energiatodistuksessa rakennus luokitellaan energiatehokkuutensa perusteella luokkaan A…G.

Energiatehokkuutta kuvaa E-luku, joka saadaan kertomalla rakennuksen ominaisenergiankulutus energian tuotantotavasta riippuvalla energiamuotokertoimella ja jaettuna rakennuksen nettoalalla.

Energiatehokkuutta painotetaan energian tuotantotavasta riippuvalla energiamuotokertoimilla. Laskennassa ei oteta huomioon rakennuksen todellista energiankulutusta. E-luvun tarkoituksena on rakennusten keskinäinen energiatehokkuuden vertailu.

Olemassa olevien rakennusten energiantodistuksen laadintaan kuuluu aina kohdekäynti. Kohdekäynnillä arvioidaan rakennuksen ja sen teknisen laitteiston energiateknistä kuntoa ja annetaan tilaajalle toimenpide-ehdotuksia, joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa.

Energiatodistuksen laadintaan kuuluu aina kohdekäynti


Yrityksemme laatimassa energiatodistuksessa on keskitytty miettimään kuhunkin kohteeseen taloudellisesti järkeviä energiansäästötoimenpiteitä.

Tällaiset korjaustoimenpiteet tai investoinnit maksavat itsensä nopeasti takaisin. Toimenpiteet usein myös parantavat asumisviihtyvyyttä esimerkiksi poistamalla vedontunnetta.

Ota yhteyttä energiatodistusten asiantuntijaan


Karoliina Levy
DI, LVI-tekniikka
Energiatodistuksen laatijan ylempi pätevyys
050 338 8887050 338 8887
karoliina.levy(at)seppolevy.fi